Belastingmaatregelingen Auto’s 2014

Gouden Koets, bron Flickr (licentie Creative Commons, foto A. Verschoor)

De Gouden Koets waarmee onze koning zich op Prinsjesdag naar de  Ridderzaal van de het Binnenhof begeeft om de troonrede uit te spreken is in 1897 en 1898 ontworpen en gebouwd door de latere automobielmakers Gebr. Spyker. De ontwikkelingen in mobiliteit heeft sinds die tijd niet stil gestaan evenals de regelgeving van de overheid.

Vanaf 2014 word u getrakteerd op de volgende wijzigingen

 • Oldtimers van 40 jaar en ouder zijn vrijgesteld van houderschapsbelasting
 • Voor bezitters van een personen- / bestelauto, motorfiets, bus of vrachtwagen op benzine die
  op 1 januari 2014 26 jaar of ouder maar jonger dan 40 jaar is komt er een overgangsregeling, deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting over het
  gehele kalenderjaar met een maximum van 120 euro per kwartaal. Dat is onder voorwaarde dat
  er in januari, februari en maart niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.
 • Accijnsverhoging op diesel van 3ct per liter
 • Accijnsverhoging LPG van 7ct per liter
 • In de regels voor accijnzen wordt een nieuwe regeling opgenomen voor gedeeltelijke teruggaaf
  van accijns voor vloeibaar gemaakt biogas, vloeibaar gemaakt aardgas en vloeibaar gemaakt
  methaan (gezamenlijk LNG genoemd). Van 2014 tot en met 2018 bedraagt deze teruggaaf 125 euro per duizend kilo LNG, zonder toepassing van de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Uit een brief naar de Kamer zou tevens blijken dat de bijtelling voor volledig elektrische auto’s
  naar 4% gaat.

In de 2de helft van oktober gaat het kabinet zich nog uitgebreid beraadslagen over de bijtelling voor
de categorie voertuigen met een Co-2 uitstoot van 49g/km en minder.

Speak Your Mind

*

CAPTCHA Image[ Andere afbeelding ]