Privacybeleid Autobedrijf Gerard Vulink

Als u met contact opneemt via deze website, hebben we gegevens van u nodig om ervoor zorgen dat we uw aanvraag goed kunnen behandelen. We springen daarbij altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid kan als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven worden gewijzigd. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 6 september 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Autobedrijf Gerard Vulink, gevestigd aan de Klipperweg 7,8102 HR Raalte, Nederland, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die gerardvulink.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met gerardvulink.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals de bestelgeschiedenis of surfgedrag op deze website.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van een ieder die direct of indirect zakelijk contact heeft (gehad) met Autobedrijf Gerard Vulink, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

Daarbij gaat het om gegevens die rechtstreeks van u via deze website tot ons komen wanneer u onze website bezoekt, bepaalde gegevens invult of wanneer u contact met ons zoekt via het contact formulier, afspraakformulier of taxatie aanvraag.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw vraag

Indien u contact met ons opneemt via de website, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om u op de hoogte te kunnen houden over uw verzoek of vraag.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit leggen wij vast in de met deze website verbonden database of direct in een email bericht aan onze klantenservice.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Derde partijen

Autobedrijf Gerard Vulink deelt met geen enkele andere partij uw persoonlijke gegevens anders dan diegenen welke benodigd zijn om het beantwoorden in goede banen te leiden. Persoonlijke gegevens worden nooit aan een willekeurige partij verstrekt of verkocht.

De overheid

Indien met de juiste rechtsgeldigheid door de overheid om persoonsgegevens wordt gevraagd zullen wij deze aan de overheid doorgeven. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Autobedrijf Gerard Vulink heeft maatregelen genomen of is in de afronding van invoering van verdere maatregelen om uw persoonsgegevens verregaand te beveiligen. Door interne toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Dit kan schriftelijk bij onze klantenservice. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Door het ontbreken van een persoonlijke account registratie is er geen noodzaak persoonlijke gegevens zelf te corrigeren. Aanvragen via email, taxatie formulier of afspraakformulier worden niet gekoppeld aan een persoonlijk account en gelden telkens als individuele aanvragen zonder database koppeling.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden u, na schriftelijke aanvraag, de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kun u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Een verzoek kunt u schriftelijk indienen via onze klantenservice.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Tot slot heeft u het recht om u zich met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als u nog vragen hebt over de wijze waarop Autobedrijf Gerard Vulink met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen u graag.